Het bestuur van de korfbalvereniging SIOS nodigt haar ereleden, leden van verdienste, dragers van het speldje van verdienste, seniorleden, juniorleden, overige leden, commissieleden, ouders van jeugdleden en belangstellenden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dinsdag 01 december 2020

 

In verband met Corona vindt de vergadering plaats d.m.v. een videoverbinding via Microsoft Teams. Er zijn geen fysieke plaatsen beschikbaar in de kantine. U kunt zich aanmelden om de LEDENVERGADERING digitaal bij te wonen via secretaris@sios.nl (in de dagen voorafgaand aan de ALV ontvangt u de link tezamen met de vergaderstukken)

Aanvang om 20.00 uur

Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met in achtneming van art.30 e.v. van de statuten.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie en de voorlopige agenda:

Uitnodiging Ledenvergadering 1 December 2020[3535]

Menu