Aangezien we nu twee kunstgrasvelden hebben, zowel voor de achttallen als voor de viertallen, kunnen we nu alle wedstrijden op kunstgras spelen! We hebben er voor gekozen om beide velden evenveel te belasten, zodat beide velden er zo lang mogelijk goed bij blijven liggen. Hiervoor is een indeling gemaakt en daarbij is het belangrijk dat iedereen zich aan deze indeling houdt (ook als het andere veld gewoon beschikbaar is).

Op de site van de bond én in Sportlinked staat bij de wedstrijd een veld genoemd. De veldnaam is hier leidend. We geven een voorbeeld:

In de veldnaam (met rood omcirkeld) staat de code 1bK40. Dit betekent dat de wedstrijd op het eerste veld (de meest dichtbij zijnde bij de kantine) wordt gespeeld. De letter b geeft aan dat de wedstrijd op het pupillenveld wordt gespeeld.

Bij deze wedstrijd staat genoemd 2aK40. Dit betekent dus dat de wedstrijd op het achterste veld wordt gespeeld. De letter a geeft aan dat de wedstrijd wordt gespeeld op een achttallenveld.

In Sportlinked moet je misschien wat verder zoeken om het juiste veld te vinden. Het veld staat genoemd in de locatie, in het wedstrijdformulier. Deze wedstrijd wordt dus op het voorste veld gespeeld op het achttallenveld.

En de bovenstaande wedstrijd wordt dus op het achterste veld, op het pupillenveld gespeeld.