Voorlopige agenda najaarsledenvergadering 2017

Het bestuur van de korfbalvereniging SIOS nodigt haar ereleden, leden van verdienste, dragers van het speldje van verdienste, seniorleden, juniorleden, overige leden, shantykoorleden, commissieleden, ouders van jeugdleden en belangstellenden uit tot het bijwonen van de:

NAJAARSLEDENVERGADERING

Graag zien wij als bestuur een grote opkomst. Laat uw stem horen.

Op dinsdag 28 november 2017
Om 20.00 uur in ’t Korfien

Klik (hier) voor de voorlopige agenda.