Het bestuur van de korfbalvereniging SIOS nodigt haar ereleden, leden van
verdienste, dragers van het speldje van verdienste, seniorleden, juniorleden,
overige leden, commissieleden, ouders van jeugdleden en belangstellenden uit
tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 23 november 2021
In verband met Corona vindt de vergadering plaats d.m.v. een videoverbinding via Microsoft Teams.
Er zijn geen fysieke plaatsen beschikbaar in de kantine. U kunt zich aanmelden om de
LEDENVERGADERING digitaal bij te wonen via secretaris@sios.nl (hierna zult u de link tot de ALV
ontvangen)
Aanvang om 20.00 uur
Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met in achtneming van art.30 e.v. van de
statuten.

Notulen Ledenvergadering 2020 12 01

Uitnodiging Ledenvergadering 23 November 2021

Jaarverslagen Bundel 2020 2021