De Int. Korfbal Federatie heeft de officiële spelregels van korfbal opnieuw
vastgesteld. Deze herziende spelregels gaan in per 1 september 2020.
Door vertraging kan de KNKV de Nederlandse vertaling, uit het Engels, nog niet
publiceren. Zodra, naar verwachting v.d. week, er is zal deze worden gepubliceerd op
de site van KNKV.
Om iedereen toch alvast voor te bereiden volgt hieronder een korte opsomming van
de belangrijkste wijzigingen.
-Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het
breedtekorfbal.
-Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de
bal raken. De opgooibal is afgeschaft.
-Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt.
-Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten,
mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag hetzelfde moment altijd maar één
van de twee van de bank zijn.
-Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.