Geacht SIOS lid,

In voorjaarsledenvergadering van dit jaar is besloten dat de contributie inning van de maandincasso niet langer wordt geïncasseerd in de maanden augustus tot en met juli, maar wordt verdeeld over tien perioden. Hierdoor zal het bedrag, dat voor de eerste keer in het seizoen 2016-2017 in augustus wordt afgeschreven, hoger zijn dan de normale inflatiecorrectie die wordt toegepast.

De verhoging van de contributie is ditmaal tot stand gekomen door de jaarlijkse inflatiecorrectie en verhoging ivm financiering kunstgrasveld.

 

Hieronder ziet u de contributiebedragen van het afgelopen seizoen en die van het komende seizoen (start 1-8-16):

 

2015-2016
2016-2017 2015-2016 2016-2017
op basis van 12 incasso’s op basis van 10 incasso’s Per seizoen Per seizoen
Kangoeroe € 4,83
€ 6,80
€ 58,00 € 68,00
Pupil € 7,17 € 10,00 € 86,00 € 100,00
Aspirant € 8,58 € 12,00 € 103,00 € 120,00
Junior € 12,75 € 17,80 € 153,00 € 178,00
Senior € 18,25 € 25,40
€ 219,00
€ 254,00
Overig lid € 4,92 € 6,00 € 59,00 € 60,00
G-korfbal / Trainingslid € 7,92 € 11,00 € 95,00 € 110,00

 

De incasso’s worden verricht in de maanden augustus 2016 tot en met mei 2017.

 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande, dan verneem ik dat graag (via de mail graag).

 

Met vriendelijke groet,

Johan de Jong

Penningmeester kv SIOS