De gemeente Weststellingwerf heeft ons berichtgeving gedaan over de wijzigingen voor het gebruik door sporters en publiek van de sportaccommodaties in de gemeente welke gelden vanaf zaterdag 6 november 2021.

Wat verandert er voor een bezoek aan de sportaccommodaties in de gemeente Weststellingwerf?

  • In de centrale hal binnen sportcomplexen en sportaccommodaties in de gemeente Weststellingwerf is het dragen van een mondkapje verplicht. Na het tonen van een corona toegangsbewijs mag het mondkapje in desbetreffende ruimte af.
  • Sporters en publiek voor de binnensport van 18 jaar ouder tonen een coronatoegangsbewijs voor toegang.

Wat verandert er voor een bezoek aan sportcafé De Steense?

  • Ook voor toegang aan het terras is het coronatoegangsbewijs vereist.
  • U moet een coronatoegangsbewijs laten zien als u 13 jaar of ouder bent en het sportcafé wil bezoeken. Neem bij het bezoek aan het sportcafé het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs met u mee.

Een uitzondering op deze regel, die het NOC-NSF heeft gesteld, is dat mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld trainers, coaches en scheidsrechters, geen QR code hoeven te tonen, omdat deze categorie in staat is om 1,5 meter afstand te kunnen houden tot de overige aanwezigen.
In de sportcafé is dat natuurlijk niet van toepassing, want daar worden functies niet gescheiden.

 

Over de handhaving van deze regels en de bijbehorende controle gaat SIOS samen met de overige gebruikers van de sporthal in gesprek met de gemeente zodat deze voor alle partijen zo soepel mogelijk kan verlopen.

 

 

FAQ Corona

Op de site van het KNKV is een pagina met de meest gestelde vragen over Corona en de korfbalsport. www.knkv.nl/faqcorona en op de site van het NOC-NSF
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

 

Bestuur & Technische Commissie Kv SIOS