Corona update 15-10-2020

Hierbij vanuit het bestuur en technische commissie jullie aandacht voor de nieuwe regels omtrent onze korfbalsport. Wij willen een ieder dringend vragen om zich aan deze maatregelen te houden

Wedstrijden
Zoals een ieder heeft mee gekregen is de competitie stilgelegd, daarmee zijn enkele jeugdwedstrijden van 17 oktober komen te vervallen en ook de twee speelronden van de A1 en onze drie seniorenteams in het wedstrijdkorfbal. Wat de verwachting is van die wedstrijden over inhaalweekenden moeten we denken aan het voorjaar 2021, maar de beslisvaardigheid ligt hier natuurlijk bij het KNKV.

Trainingen
Vanaf de kangoeroes tot en met de A-junioren is er op het gebied van de trainingen niks veranderd, echter bij de senioren gelden de volgende regels bij trainingen:
• Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden. (2 viertallen per korfbalvak van 20 * 20 m = 400 m2 voor 8 spelers);
• Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn;
• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
• De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
• Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan;
• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
Er wordt bij de senioren per selectie besloten hoe om te gaan met de trainingen in de komende weken.
• De ingang voor de trainingen in d’Oolde Steense is aan de achterzijde van de hal, dat is dus bij de lange gang. De Nije Steense is via de centrale hal te bereiken.
• De toegang van het Linde College is onveranderd.
• Ouders hebben geen toegang tot het complex.
• Er zijn een aantal toiletten beschikbaar.
• Draag een mondkapje als je het complex binnenkomt.
• Kleedkamers en douches worden niet gebruikt.
Zorg ervoor dat je niet met je zaalschoenen naar en van de training gaat, dit gaat ten koste van je zaalschoenen en de zaalvloer!

Zaalcompetitie
Het eerste speelweekend in de zaal voor onze club is 21/22 november en theoretisch gezien valt dat buiten de periode van vier weken die is afgekondigd door de regering. Dit geldt ook voor de geplande oefendag op 14 november. De nieuwsberichten hieromtrent houden we in de gaten.

Kantine en kleedkamers kv SIOS
De kantine was sinds 29 september al gesloten, maar nu geldt dat ook voor de kleedkamers.

Kampioenschappen
De planning om op zaterdag 24 oktober de kampioenen van het najaar te huldigen kan niet doorgaan. Hoe dit verder wordt vormgegeven wordt gecommuniceerd via de coaches.

Klaverjassen
De kaartavond van de maand november kan niet doorgaan.

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering die gepland staat in de maand november zal worden gehouden via een video-vergadering (Skype/Teams/Zoom). De informatie en verstrekking van de documenten worden tzt via de mail verspreid naar alle leden en geïnteresseerden.

Verder adviseren wij vooral de richtlijnen te volgen die vanuit de overheid worden voorgeschreven en doen wij een beroep op ieder zijn gezonde verstand om zich hier aan te houden.
KNKV: https://www.knkv.nl/faqcorona
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
Overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Bestuur & Technische Commissie Kv SIOS