Corona update 21-4-2020

Het bestuur heeft kennisgenomen van de persconferentie van vandaag. De versoepeling van de
maatregelen heeft natuurlijk ook betrekking op het korfbal. Middels deze briefing willen we leden, ouders
van leden en vrijwilligers op de hoogte stellen hoe we als SIOS met deze nieuwe informatie omgaan.

In samenspraak met de Technische Commissie zal het bestuur een besluit nemen in hoeverre de
trainingen in de verschillende leeftijdscategorie√ęn al dan niet vorm kunnen worden gegeven.
Hiervoor dient eerst een inventarisatie plaats te vinden bij de betrokken personen.

Niet onbelangrijk in dit verhaal is hetgeen wat verteld is door Mark Rutte aangaande de voortrekkersrol
die de Gemeente hierin dient te vervullen. Die informatie wachten we dan ook af voordat er een definitief
besluit genomen wordt en communicatie plaatsvindt naar iedereen.

Bestuur & Technische Commissie Kv SIOS