Hierbij vanuit het bestuur en technische commissie jullie aandacht voor de nieuwe regels omtrent onze
korfbalsport. Wij willen een ieder dringend vragen om zich aan deze maatregelen te houden

Wedstrijden
Met ingang van dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur is het niet meer toegestaan voor publiek om
aanwezig te zijn bij wedstrijden en trainingen op onze accommodatie. Speler/speelsters en staf dienen
uiterlijk 20 minuten na afloop van zijn/haar gespeelde wedstrijd van de accommodatie te zijn
vertrokken.

Handhaving
Op de accommodatie is tijdens de wedstrijden minimaal één aangewezen persoon aanwezig die toezicht
houdt op naleving van de regels en voert overige taken uit die behoren bij deze functie.

Kantine kv SIOS
De kantine is gesloten vanaf 29 september om 18.00 uur voor de duur van drie weken.
De geplande kantinediensten voor alle jeugdteams zijn komen te vervallen, dit geldt tevens voor
de personen die zich beschikbaar hebben gesteld bij de overige wedstrijden.

Gebruik kleedkamers (ongewijzigd)
We hanteren een maximum aantal van zes personen van 18 jaar en ouder in de kleedkamers.
Dit maximale aantal geldt ook wanneer er één persoon van minimaal 18 jaar aanwezig is, bij
aanwezigheid van kinderen van 13 jaar en ouder!. Bij de junioren dient men hier waakzaam voor
te zijn!

Uitwedstrijden
De overheid heeft bepaald dat de chauffeurs bij uitwedstrijden van jeugd tot en met 17 jaar
(Kangoeroes tot en met junioren) behoren tot de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de
regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Verder adviseren wij vooral de richtlijnen te volgen die vanuit de overheid worden
voorgeschreven en doen wij een beroep op ieder zijn gezonde verstand om zich hier aan te
houden.

Bestuur & Technische Commissie Kv SIOS