Beste Siossers,

Dit is de laatste D.O.K. van 2018. Na deze bijdrage gaan we de zinnen zetten op iets wat veel belangrijker is. Namelijk, kerst vieren met het gezin en niet te vergeten “Euliekoeken” bakken!

Wat voor dingen? Oliebollen! Och… die heerlijke oliebollen. Tijd voor de WOB om alles weer klaar te zetten samen met vele vrijwilligers. Bakkers, zoek uw kleding op en maak u klaar voor wederom een groot succes!

Wiegertien zee vleden weke: “ Woar is jow oolde brune broek?” “ Die hangt bi’j ’t knienehokke, an ’n spieker om ‘e hoek. ‘’ Siebolt, die moe’j gauw haelen, ’t is zo weer oolde jaor, dan bakt SIOS euliekoeken, dus maek je mar weer klaor.”

Ja, SIOS bakt weer euliekoeken, van oolderwetse kwaliteit, ie vienen ze nargens lekkerder, dat is een vaststaond feit. Ze bin zo geer as botter, niet klaaiërig, niet flauw. Ok niet te zoolten… lekker! Dus koop ze aanst mar gauw.

Ie kriegen ze mit peoiersuker en wie dat spul niet hebben moet, hoeft maor een kik te geven, die krigt ze zonder evengoed. Kladden vol wodden der bakt, dat het SIOS lang’ al leerd. En volk, gaon jim ze now mar kopen, die klub die is et weerd.

Now ku’j zels beginnen te griemen, maar dat valt veur de vrouw niet mit. Et wodden veake stieve dingen, waor hielendag gien lossegheid in zit. En weken lang ku’j dan nog roeken, et hiele huus dat stinkt ernaor. Vette smerige pannen, smerige gasstel, ie bin d’r zomar niet klaor mit.

Dan moe’j et doel ok niet vergeten en kieken waoromme as et gaot. ’t Is ja veur SIOS beste meensken, die grotendiels hiervan bestaot. SIOS kun w’ in oons dorp niet misten, SIOS moet niet ‘op ‘e fles. SIOS-korfbal moet er blieven. Daarom dizze aktie. VEUL SUKSES!!

Veel leesplezier!
En schroom niet om mij een mailtje te sturen. Ik hoor graag wat jullie vinden van het lezen van deze stukken.

De Oliebollenaktie