Klik hieronder voor de volledige info.

Informatie WOB 2018

Het delen van alle informatie over de oliebollenactie in één bericht is vorig jaar goed bevallen. Daarom ook dit jaar weer alle informatie voor iedereen in dit ene document!
Allereerst wie en wat is de WOB?
De WOB is een afkorting voor Werkgroep Oliebollen en sinds 1989 bakken wij zelf onze oliebollen. De dagen rond de jaarwisseling staan bij SIOS volledig in het teken van de traditionele oliebollenactie. De WOB begint altijd medio oktober met de voorbereidingen van deze mega-actie.
Theo van Vleeren, Sierd de Vries, Sander de Lange, Sebastiaan van Zeijst, Jelle Smeding, Roelof de Vries, Ruben Hofstra en Gerda van Veen hebben zitting in de WOB. Daarnaast is de Werkgroep Promotie Team (WPT) actief in de persoon van Rene Greveling. De WPT draagt zorg voor de verkoop van ons product aan andere verenigingen of aan zakelijke partners.
Karin Verra coördineert de inzet op de routes en bij de kraam in het dorp en de Kantine Commissie coördineert de kantinediensten en de schoonmaak.
Zoals u leest zijn vele mensen vooraf aan de actie actief om deze super-actie soepel te laten verlopen. En Super-actie mag het gerust genoemd worden gezien de verdiensten van de oliebollenactie een zevende deel van de SIOS begroting bedraagt. Menig vereniging is dan ook jaloers op wat SIOS bereikt met haar leden tussen kerst en oud en nieuw!
Prijsstelling
SIOS verkoopt bewust de oliebollen voor lage en gunstige prijzen:
10 gewone oliebollen € 5,00 10 krentenbollen € 5,00 Appelflappen € 1,10 per stuk
Alle producten zijn in de losse verkoop zolang als de voorraad strekt. Als u er zeker van wilt zijn dat u met de jaarwisseling oliebollen en appelflappen kunt eten, raden wij u aan ze te bestellen.
Dit kunt u doen tot en met 28 december bij Sebastiaan van Zeijst via een sms of Whatsapp op nummer
06-15 414 407 of mail naar sebastiaanvanzeijst@ziggo.nl. Vanaf 29 december graag contact opnemen met het personeel in ’t Korfien via 0561-61 47 47.
Omvang van de actie 2018
Naast onze eigen verkoop uit de kantine, bij de kraam bij de Lidl/Poiesz en de routes op 31 december nemen ook diverse verenigingen dit jaar oliebollen en appelflappen van ons af.
Denk hierbij aan “Sport Vereent”, “voetbal Veenhuizen”, volleybal uit de Lemmer e.d. Daarnaast leveren wij ook weer oliebollen aan Jumbo’s in Emmeloord en Urk.
Dit maakt dat we totaal jaar verwachten we ca 40.000 oliebollen te gaan bakken. En ca. 4000 appelflappen.
Personeelsschema bakkerij en kantine
Gezien de omvang van deze actie houden we rekening met:
– Bakdagen van 7.00 uur tot ca 17.00 uur.
– Wisselingen van morgen en middag ploeg om kwart over 12.
– Middag pauze is respectievelijk van 11.30 tot 12.15 of van 12.15 tot 13.00 uur.
Voor de nieuwe medewerkers:
– We werken middels een schema half uur op en half uur af. Met andere woorden een half uur werken wordt gevolgd door een half uur rust. Voor de appelflappen geldt een ritme om de drie kwartier.
– Zolang de branders aan staan geldt voor al het personeel welke dienst heeft dat er geen alcoholische dranken worden genuttigd. Veiligheid staat voorop! Dus ook tussen de middag geen biertje bij het eten.
– De 31e verklaart Gerda de bar voor geopend als alles zover is. Wanneer is het zover? Als alles opgeruimd en schoon is. Dus dat houdt in schouders er met z’n allen onder want met z’n allen hebben we alles zo weer op de plek.
Het schema voor het bakpersoneel en kantinepersoneel zit achter deze info.
Verkoop kraam dorp
Ook dit jaar verkopen we in het dorp oliebollen op het parkeerterrein van de Lidl/Poiesz. In een echte SIOS-stand worden onze producten aan de man gebracht.
Deze stand wordt door de WOB opgebouwd en afgebroken. De WOB draagt daarnaast zorg voor de kassa ecn verkoopwaar en zal deze brengen voor aanvang van de eerste dienst en weer ophalen als de diensten voorbij zijn.
Karin Verra coördineert de planning van de kraam. Voor vragen kunt u terecht bij haar via 06-28676481 of karinenrob@home.nl. Gerda is de contactpersoon namens de WOB voor bijvoorbeeld bevoorrading van de kraam of andere vragen en is bereikbaar op 06-20012623.
Het schema voor de bezetting van de kraam zit achter deze info.
Venten op 31 december
In navolging van de actie 2016 zijn we in overleg getreden met VVO. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de ventgebieden van de beide verenigingen. Voor 2018 betekent dit dat er één route is komen te vervallen en enkele routes zijn aangepast gezien we beide op de 31e venten.
Ook dit jaar zijn de lopers en rijders vooraf ingedeeld. Let wel dit is het huidige schema, gebaseerd op de informatie van dit moment. Mocht op de dag zelf bijvoorbeeld blijken dat er iemand ziek is dan kan er nog geschoven worden.
De lopers en rijders van de routes 22a, 22b, 23a, 25, 26, 27 ,28 en 30 worden om 8.40 uur in ’t Korfien verwacht. De overige lopers en rijders worden om 9.00 uur verwacht.
De lopers graag een mandje en een theedoek meenemen voor het venten. En een beurs of iets dergelijks voor de verdiensten en het wisselgeld.
De verkoop van de routes in Wolvega start om 9.30 uur.
Het schema voor de chauffeurs en lopers zit achter deze info. Het schema is pas definitief op de dag zelf. Mocht het noodzakelijk zijn nog aanpassingen te doen i.v.m. afwezigheid zal dit op de 31e worden doorgevoerd. Karin Verra coördineert het venten op de 31e. Voor vragen kunt u terecht bij haar via 06-2867681 of karinenrob@home.nl.
Kantinediensten
Het schema voor de kantinediensten zit achter deze info.
Jelle Smeding coördineert de kantine. Voor vragen kunt u terecht bij hem via 06-12932181 of jelle_smeding17@hotmail.com.
Schoonmaakdiensten
Net als voorgaande jaren is het op de 31ste de bedoeling om de kleedkamers weer fris achter te laten voor het nieuwe veld seizoen. Hiervoor zijn diverse SIOS-ers actief op de laatste dag tijdens het opruimen van de bakspullen.
De start van de schoonmaak hangt samen met het afronden van de bakwerkzaamheden. Gezien we daar geen exacte uitspraak op voorhand over kunnen doen berichten wij u als het zover is.
Het schema voor de schoonmaak zit achter deze info.
Jelle Smeding coördineert de schoonmaak. Voor vragen kunt u terecht bij hem via 06-12932181 of jelle_smeding17@hotmail.com.
Opbouw bakkerij en proefbakken
Op 15 december starten we om 8.00 uur met het opbouwen van de bakkerij. De WOB heeft hier graag hulp bij. Iedereen is van harte welkom! Om 8.00 uur starten we met koffie.
28 december brengen we de laatste dingen aan in de bakkerij en gaan we proefbakken. Hierbij heeft de WOB ook graag de hulp van enkele medewerkers. Het tijdstip van het proefbakken hangt samen met het gereed hebben van de bakkerij. Dit is in ieder geval nooit eerder als in de middag. Wil je helpen neem gerust contact op met Gerda.
Resultaat actie
Het resultaat van de actie wordt de 31e bekend gemaakt door de WOB. Het moment van bekend maken is niet vast te pinnen op een bepaald tijdstip. Als alles gereed is (kelder weer dicht en kleedkamers weer in de oorspronkelijke staat en weer schoon) verklaart de voorzitter van de WOB de bar voor geopend en drinken we gezamenlijk op het goede resultaat. Een ieder is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Evaluatie actie 2018
De WOB werkt samen met jullie aan deze gezamenlijke actie. En we streven daarbij ook allemaal naar het zelfde doel. Vanzelfsprekend zijn er altijd werkwijzen en punten waar we heel blij mee zijn en andere punten die we kunnen optimaliseren en verbeteren. De WOB hoort graag welke suggesties er leven bij de leden. In januari evalueert de WOB zelf de actie 2018. Voorafgaand willen we graag de leden ook de gelegenheid geven om de suggesties aan te dragen. Graag ontvangen we de punten op de e-mail. Op woensdag 30 januari 2018 vanaf 20.00 uur tot 20.30 is een ieder van harte welkom in ’t Korfien om een toelichting te geven op deze ingebrachte punten. Vanaf 20.30 uur heeft de WOB dan haar reguliere evaluatievergadering.
Vragen – Contact
Voor vragen over schema’s kunt u altijd contact opnemen met de diverse personen genoemd bij de diverse onderwerpen. Heeft u andere vragen over de actie neem dan gerust contact op met Gerda van Veen via 06-2001 2623 of via gerdavanveen81@gmail.com.