Het KNKV heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert het
KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Deze maatregel volgt op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met
het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met deze
maatregel volgt het KNKV het advies van het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op.

Meer informatie over de consequenties van deze maatregel volgt zo spoedig mogelijk.

 

Kv SIOS volgt het advies van het NOC*NSF en dat betekent dat ook alle trainingen worden
afgelast tot en met 31 maart aanstaande.
Mogelijkerwijs gaat de sporthal zelfs op slot, maar dat besluit ligt bij de gemeente.

Zodra er meer bekend is zal de informatie aan leden, ouders van leden en vrijwilligers via de
bestaande sociale media zoals de diverse app groepen van de korfbalteams, facebook,
weekbericht en de website gedeeld worden.

Bestuur en TC Kv SIOS