In memoriam: Klaas van Weperen

Begin deze week kwam bij ons het bericht binnen dat Klaas van Weperen, Erelid van kv SIOS, is overleden op 85 jarige leeftijd. Samen met zijn vrouw Anneke is Klaas het boegbeeld van het clubblad van onze vereniging, namelijk de wedstrijdwijzer, die in de beginjaren nog de naam ‘Drieluik’ had.

In de ledenvergadering van november 2003 is Klaas (en ook Anneke) benoemd tot erelid van kv SIOS voor de werkzaamheden die zijn gedaan vanaf 1974 tot en met 2003. Naast de productie van de wedstrijdwijzer is Klaas ook jarenlang trainer geweest, heeft zitting gehad in de jubileumcommissie van het 50 jarig bestaan van SIOS en natuurlijk zoals vele SIOS-ers had ook Klaas een vaste taak bij de oliebollenactie.

Wij wensen Anneke en familie veel sterkte toe met het verlies.

Bestuur kv SIOS