Ook dit jaar hebben we weer een kerstdiner voor onze jeugd.
Vanuit de ouders kwam de vraag of de opgaves voor jeugdactiviteiten ook via de bank kan.
Dat gaan we deze keer uitproberen. Ouders hebben bij het kerstfeest van de jeugd de keus, opgeven via een envelop of via de bank. We hopen op vele aanmeldingen!!!