Heeft u thuis foto’s uit de periode 1945-2020 welke we mogen gebruiken voor het jubileum. Dan graag inscannen of er een foto van maken met de telefoon en mailen naar secretaris@sios.nl
of 06-28676481 Graag ontvangen we er zoveel mogelijke informatie bij van welk jaar de foto is en wie er op de foto staan.

Werkgroep 75-jaar SIOS jubileum
Gerda, Paul, Anton, Johan, Amber en Karin

Aankondiging