Het bestuur en de Tc. delen mee dat er geen trainingen zijn , voor de

pupillen-,aspiranten- en G-team, vanaf maandag 1 april t/m 7 april a.s.

 

De overige teams, A’s , S1 & S2 & S3 en S4, worden door hun trainers op

de hoogte gebracht.