De collecte voor het Fonds Gehandicaptensport heeft in Wolvega € 571,60 opgebracht. De collectanten waren vrijwilligers van SIOS. Een kwart van de opbrengst komt ten goede aan het G-korfbal van KV SIOS. De G-korfballers hebben zelf ook flink hun best gedaan bij het collecteren, door met een ouder of begeleider samen te collecteren. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie inzet en graag tot volgend jaar!

Speciale dank ook aan Lunchroom Op ’t Oost in Wolvega, waar de hele week een collectebus op de bar mocht staan. Zelfs de inhoud van de fooienpot is deze week volledig aan dit goede doel geschonken. Medewerkers en klanten, BEDANKT!

 

(Wil je als SIOS’ er volgend jaar ook meehelpen? Meld je dan aan bij Jelleke Bouma)