In de maand augustus wordt er in de kantine een pinautomaat geïnstalleerd. De vraag naar de aanwezigheid hiervan steeg gedurende het afgelopen seizoen.

De zoektocht naar een geschikte oplossing eindigde bij de Rabobank, die onlangs Rabo Smartpin heeft geïntroduceerd. Ideaal voor een vereniging als SIOS die eigenlijk maar vijf van de twaalf maanden in het jaar veel actieve geldtransacties heeft.

Gelukkig voor het barpersoneel is het bedienen van de automaat een makkelijke handeling.

Niet langer ‘op de pof’

Met de introductie van de automaat nemen we ook afscheid van het schrijven van briefjes achter de bar. Met het groeien van onze vereniging, vooral bij de jeugd, komen er ook meer ouders van jeugdleden achter de bar te staan, die niet alle SIOS-ers bij naam kennen.

Dus is het ondoenlijk om een juiste registratie bij te houden met betalen ‘op de pof’. Tevens heeft de historie bewezen dat er nog wel eens verwarring ontstaat omdat men simpelweg niet meer wist van het bestaan van het papiertje met diens naam erop.

Indien je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van bovenstaande, neem contact op met Johan de Jong (penningmeester kv SIOS).

Bestuur & kantinecommissie kv SIOS