Zoals bij jullie bekend is SIOS druk doende met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Voor het kunnen bekostigen van deze grote uitgave organiseert SIOS diverse activiteiten.
Zondag 11 september gaan alle spelende en trainende leden hun steentje bijdragen door mee te doen met de sponsorschiet actie.
De sponsorschiet-actie vindt plaats op zondag 11 september van 13.15 tot 16.30 uur. Het exacte tijdstip waarop je verwacht wordt om te schieten volgt volgende week. Alle inkomsten komen ten goede van het nieuwe kunstgrasveld.

Voor meer informatie zie de flyer.

Uw sponsorformulier vind je hier: Sponsorformulier