Het bestuur van de korfbalvereniging SIOS nodigt haar ereleden, leden van verdienste, dragers van het speldje van verdienste, seniorleden, juniorleden, overige leden, commissieleden, ouders van jeugdleden en belangstellenden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dinsdag 23 november 2021

 

Vooralsnog zijn wij voornemens om de vergadering in ’t Korfien te houden, met inachtneming van de coronamaatregelen waaronder controle op de QR code. Mocht er aanleiding toe zijn dit te wijzigen naar bv een digitale vergadering neemt het bestuur neemt hierin een besluit in het weekend van 13/14 november. U wordt daarvan via het weekbericht en social-media op de hoogte gebracht.

Aanvang om 20.00 uur

Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met in achtneming van art.30 e.v. van de statuten.

Klik hieronder voor de voorlopige agenda.

Uitnodiging Ledenvergadering 23 November 2021