Wolvega, 15 november 2018

Betreft: Uitnodiging kerst & eindejaarsfeest KV SIOS op 22 december 2018

Beste SIOS-er,

Hierbij nodigen wij alle leden en vrijwilligers vanaf juniorenleeftijd en alle ouders van pupilen
aspirant-leden uit voor onze jaarlijkse kerst & eindejaarsfeest.
De feestavond wordt gehouden op zaterdag 22 december en begint rond 19.30 uur met een
inloop half uurtje. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we dit jaar geen kerstmaaltijd
maar serveren we tijdens de feestavond diverse warme en koude luxe hapjes.
De feestavond gaat gelijk gezellig van start met live muziek van niemand minder dan de band
Lady & Gentleman.
Jouw komst wordt zeer op prijs gesteld. Ook je partner is van harte welkom.
Je eigen bijdrage voor deze feestavond bedraagt € 10,00 per persoon. Hier zitten twee
consumpties bij inbegrepen.
Aanmelden kan tot en met 15 december, door het bijgevoegde opgavestrookje, inclusief de
eigen bijdrage, in een enveloppe in te leveren bij Gerda van Veen, Idzardaweg 56 in Ter
Idzard of de eigen bijdrage over te maken op NL14RABO013.595.20.93 onder vermelding
“bijdrage kerst 2018” en je naam.

Wij zien jullie opgave tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Kerstavond,
Ilse Heida, Mariska Scheenstra, Nanda Wijngaard, Jannie de Jong en Gerda van Veen

Klik hier voor het opgaveformulier.
Uitnodiging Kerstdiner Leden 2018