Zoals bekend heeft Anteagroup uit Heerenveen inmiddels de nieuwe mat neergelegd op de aangepaste fundatie. De mat hebben ze precies in een geschikte periode kunnen neerleggen. Met de vorst en dergelijke had dit niet gekund. Anteagroup moet nog enkele punten uitvoeren, denk hierbij bijvoorbeeld aan de grondpotten voor de fundatie, het stellen van de lichtmasten e.d. Ook moet het meest belangrijke nog plaats vinden; de keuring van de mat door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

Voor ons zelf begint nu het grote werk. Even voor de beeldvorming wat er nog moet gebeuren voor de start van het veldseizoen:

* Bestrating rondom het veld

* Bestraten van de speeltuin, inclusief rubbertegels

* Herstraten van het terras, inclusief aansluiting op het nieuwe veld middels een zogenaamde molgoot (afwateringsgootje naar het putje)

* Bestraten van de nieuwe fietsenstalling (naast de nieuwe velden ter hoogte van de boswal.

* Herstraten van de oprit, inclusief aanpassen van de tuin langs de gevel.

* Fabriceren, monteren, plaatsen en aansluiten van het digitale scorebord.

* Fabriceren nieuwe palen (3,5 m, 3 m en 2,5 meter) voor in de grondpotten

* Fabriceren kar voor het eenvoudig transporteren van het materiaal naar het veld.

* Trap glijbaan maken

* Reclameborden ophangen aan het hekwerk.

* Aanpassen sloten van de “Nieuwe” materiaalberging.

(de materiaalberging aan de achterzijde van onze accommodatie hebben we tijdens de oliebollenactie verplaatst naar de berging met de garagedeuren. Deze locatie sluit beter aan bij het gebruik van de velden. Daarnaast is in de “oude” materiaalberging ruimte gereserveerd voor de opslag van de emballage, oudpapier, glaswerk. Ook de trekker voor het onderhoud van het veld komt hier te staan. We moeten maar even zien hoe we deze ruimten in vervolg gaan noemen, “oude” en “nieuwe” berging is eigenlijk weinig zeggend, helemaal voor nieuwe leden die de historie van onze accommodatie niet kennenJ Suggesties zijn van harte welkom)

Maar denk ook aan:

* Instructies aan kader en leden over gebruik van de velden tijdens trainingen en wedstrijden. We zullen de mat gelijkmatig moeten gaan belasten; kortom de wedstrijden gaan op beide speelvelden plaats vinden.

* Werven van vrijwilligers voor het slepen/onderhouden van de nieuwe mat.

* Instructie verzorgen over de wijze van onderhoud.

* Openingshandeling voor het in gebruik nemen van onze gerenoveerde accommodatie.

* En niet te vergeten, de financiële afhandeling met alle subsidieverstrekkers, o.a. de gemeente Weststellingwerf.

Kortom we hebben met z’n allen een mooie uitdaging de komende weken. Ook hierin voor de beeldvorming, we besparen ruim € 18.000 door de diverse werkzaamheden zelf uit te voeren!

Maar hiervoor hebben we wel jullie hulp nodig, Samenwerking Is Ons Streven, zoals jullie weten. Hierbij dan ook de oproep om bij mij aan te geven welke werkzaamheden je bij wilt/kunt helpen. Het moment van uitvoeren is afhankelijk van diverse factoren bijvoorbeeld van het weer. (afgelopen week hadden we vorstverlet…) En dus niet vooraf helder en eenduidig aan te geven.

Kijkend naar de komende 2 weken willen we (minimaal) de volgende momenten aan de gang:

* Woensdag 15 februari vanaf 19.00 uur

* Zaterdag 18 februari vanaf 8.00 uur

* Woensdag 22 februari vanaf 19.00 uur

* Vrijdag 24 februari vanaf 19.00 uur

* Zaterdag 25 februari vanaf 8.00 uur.

Op de zaterdagen wordt de lunch verzorgt door ons. Voor de 18e staat stamppot op het menu.

Ik hoor graag van jullie!

Ook verneem ik graag wie van jullie wil meehelpen met het onderhoud van de velden. Ik heb het hierbij over enkele keren per jaar met de trekker rondjes rijden over het veld met de sleepnetten zodat het zand wordt verspreid en de vezels van de mat goed omhoog blijven staan. Hoe meer hierbij helpen hoe minder frequent je zal zijn ingedeeld logischerwijs. Geef je op!

Via het weekbericht, website, facebook zullen we jullie op de hoogte houden van de vorderingen. Mocht je vragen hebben stel ze gerust via gerdavanveen81@gmail.com of 0-20012623 (gebruik gerust whatsApp)

Groet Gerda