Vanaf 1 juli verdwijnt het emailadres sios.wolvega@knkv.net de bond heeft onlangs het besluit genomen om alle verenigingsmailadressen uit de lucht te halen. Dit is voor de bond een enorme kosten besparing. Als vereniging zullen wij vanaf heden gebruik maken van het volgende email adres. secretaris@sios.nl vervang dus het oude adres door secretaris@sios.nl !!

Namens het bestuur.

KV SIOS