Korfbalvereniging S.I.O.S. Wolvega Opgericht 11 juni 1945

Het bestuur van de korfbalvereniging SIOS nodigt haar ereleden, leden van verdienste, dragers van het speldje van verdienste, seniorleden, juniorleden, overige leden, shantykoorleden, commissieleden, ouders van jeugdleden en belangstellenden uit tot het bijwonen van de
VOORJAARSLEDENVERGADERING
Op dinsdag 26 maart 2019 Om 20.00 uur in ’t Korfien.

Notulen Ledenvergadering 2018 11 27

Agenda Ledenvergadering 2019 03 26