Korfbalvereniging S.I.O.S.

Wolvega

Opgericht 11 juni 1945

 

Het bestuur van de korfbalvereniging SIOS nodigt haar ereleden, leden van verdienste, dragers van het speldje van verdienste, seniorleden, juniorleden, overige leden, shantykoorleden, commissieleden, ouders van jeugdleden en belangstellenden uit tot het bijwonen van de

VOORJAARSLEDENVERGADERING

Op maandag 26 maart 2018

Om 20.00 uur in ’t Korfien

VOORLOPIGE AGENDA

 

 1. OPENING

 

 1. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

 

 1. VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING d.d. 28-11-2017

 

 1. BEHANDELING VAN FINANCIËLE ZAKEN

 

 1. VOORLOPIGE VERENIGINGSBEGROTING SEIZOEN 2018 – 2019
 2. INDEXERING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018 – 2019
 3. LOTING AFLOSSING LENINGEN KUNSTGRASVELD

 

De onder  a t/m b genoemde financiële stukken en de daarbij behorende toelichtingen zullen ter vergadering worden uitgereikt doch liggen tevens op de dag van de vergadering (26 maart 2018) vanaf 19.15 uur in ’t Korfien ter inzage.

 

 1. PAUZE

 

 1. MUTATIES COMMISSIES EN BESTUUR

Mededeling stoppende leden per najaar leden vergadering

 

 1. RONDVRAAG

 

 1. SLUITING

 

NAMENS HET BESTUUR

 

 

Indien u verhinderd bent kunt u dit doorgeven via sios.wolvega@knkv.net of bij Patrick Sakko, 06 13 05 13 30 vóór 9 april 2017 .