Beste SIOS-ers,

 

Nu de competitie definitief is afgelopen willen we alle spelende leden er op wijzen dat eventuele afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen te gebeuren vóór 1 mei aanstaande. Op die manier kan de technische commissie een goede inschatting maken voor de hoeveelheid teams wat we volgende seizoen willen inschrijven. Afmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren, mailadres: secretaris@sios.nl.

 

Mocht je  vragen hebben over de toekomstige samenstellingen qua leeftijdsgroepen of teams wat van invloed kan zijn op het wel of niet doorzetten van je korfbalactiviteiten, neem dan contact op met de Technische Commissie, mailadres: tc.kv.sios@hotmail.nl.