De nieuwe spelregels staan vanaf heden op de site van knkv.nl/spelregels.

 

Voor alle belanghebbende is het van groot belang dat zij o.a. de spelregels korfbal 2020/wijziging toegelicht, door lezen.

 

Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

 

-Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.

-Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de   bal raken. De opgooibal is afgeschaft.

-Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt.

-Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.

-Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

 

Extra aandacht “ voor te schieten vanuit verdedigende positie “ is er een extra toevoeging gekomen:

“ het lichaam van de verdediger verder van de paal af is dan dat van de aanvaller. Het is niet voldoende wanneer de hand of arm van de verdediger dichter bij de paal is.

De referentie moet zijn dat het grootste deel van de romp (bovenlichaam) zich dichter bij de paal bevindt “