Vertrouwenspersoon K.V. SIOS/veilig sportklimaat

Korfbalvereniging SIOS, een veilige sportvereniging.

Korfbalvereniging SIOS wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Want wij zijn met elkaar SIOS.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen onze vereniging voorkomen. Omdat we er alles aan willen doen dit te voorkomen hebben we een aantal omgangsregels opgesteld, waarbij gebruik gemaakt is van richtlijnen van het NOC*NSF. Aanvullend hierop zijn de gedragsregels van toepassing op iedereen die een begeleidende taak heeft.

Bij grensoverschrijdend gedrag kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon van SIOS.

vcpkvsios@gmail.com

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met Centrum Veilige Sport NOC*NSF tlnr. 0900-2025590
(maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30 uur) of mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl.
Meer informatie vind je op de website: centrumveiligesport.nl.

Protocol-ongewest-gedrag
NOC-NSF-gedragscodes