Schema haldiensten

Wat houdt de haldienst in? Grotendeels komt het er op neer dat het scorebord bijgehouden moet worden. Er kan niet met iedereen
rekening gehouden worden wanneer iemand wissel moet zitten, werken, fluiten etc. Kijk dus tijdig in je agenda en op het haldienstschema.
Mocht je niet kunnen graag onderling ruilen of een vervanger regelenen en doorgeven aan Karin (karinenrob@home.nl of 0628676481)
De haltas kan worden opgehaald bij Wilma Baas, Miete 7
De huidige coronamaatregelen gelden t/m 19 december. Hoe het daarna komt…? Vandaar dit korte schema.

Schema Haldienst

Menu